Tvorba webové prezentace pro moravskou firmu Cheport, s. r. o., která se zaměřuje na výrobu ekologických, čistících a dezinfekčních prostředků.

Zadání bylo zatraktivnění vizuálu a hlavně naprostá přehlednost stránek pro spotřebitele.

  • 2016