Tvorba webové prezentace pro moravskou firmu Cheport, s. r. o., která se zaměřuje na výrobu ekologických, čistících a dezinfekčních prostředků.

Zadání bylo zatraktivnění a hlavně naprostá přehlednost UX/UI pro spotřebitele.

  • 2016