Tento obrovský digitální katalog (přes 800 stran) se začal vytvářet na konci roku 2017. Celý obsah se vytvářel ve zcela novém designu na kterém jsme pracovali celý rok.

Jelikož je katalog tak obrovský, samotný .indd soubor má přes 1gb! Natahané vazby mají přes 20 gb. Je to opravdu kolos. Má desítky znakových, odstavcových a objektových stylů.

Katalog se aktualizuje dvakrát ročně a občas si technika řekne, že mě potřebuje trochu potrápit nějakým novým a dosud nevídaným zůsobem :). Primárně se vytvářel pro online použití (interaktivní – tudíž se dělalo na každou ze 6000+ položek aktivní odkaz), ale poté se lehce poupravil i pro tiskovou potřebu. Vznikla tak bichle o tloušťce telefonního seznamu.

  • < 2017