Měsíčník Listy města Neratovice (LMN) má mnohaletou tradici a místní obyvatelé jsou velmi náchylní na sebemenší změny. Jelikož texty a celkový obsah měsíčníku vzniká od různých institucí města, bylo zapotřebí nastavit a upravit workflow tak, aby vyhovovala všem “táborům”. S tímto zadáním jsem dostal na starost redesign celých novin.

Důraz byl kladen na srozumitelnost a jasnost sdělení při čtení novin, což se dle průzkumu povedlo. Navíc díky nastavení InDesign dokumentu se zrychlil tvůrčí proces o 300 %.

  • 2017–2020