Redesign měsíčníku Listy města Neratovice, který má již dlouhou tradici a místní, převážně starší, obyvatelé jsou velmi náchylní na sebemenší změny. Layout tedy musel být zčásti zachován, avšak byl tlačen důraz na srozumitelnost a mnohem větší lehkost při čtení novin.

Kompletní nastavení Indesign dokumentu a zautomatizování sazby zrychlilo celý tvůrčí proces o 300 %.

  • 2017–2020