Tvorba nového vizuálního stylu. Zámek Hrubá Skála má v sobě velký kus historie, tudíž bylo zapotřebí pro nově vzniklý hotel vytvořit takový styl, který je moderní a zároveň ponese v sobě tradici místa.

Proběhla rozsáhlá rešerše a prvotní skici. Nakonec se v logu odráží brutalistnost místa s jistou elegancí.

  • 2015