Hlavním cílem návrhu nového loga pro Základní školu Tomáše Garrigua Masaryka v Bystřici pod Hostýnem bylo moderní, čisté a lehce zapamatovatelné zpracování, které respektuje tradici a zároveň je hravé a poutavé pro žáky školy.

Obrazovou část loga tvoří charakteristický prvek
T. G. Masaryka, a to jeho brýle.

Tento námět byl přepracován do minimalistické podoby tak, aby byl hravý, ale ne okázalý. Logo je zjednodušeno do takové podoby, aby i samotní žáci dokázali symbol bez problému rozeznat i nakreslit. Textová část je tvořena jednoduchým sans-serifovým písmem Darwin, které působí silným a stabilním dojmem (120 let od založení).

Zároveň hravě prohnuté písmeno „Z“ vhodně vystihuje mladistvé žáky. S doprovodnými piktogramy vzniká hravý vizuální styl.

Dole o něco málo hravější varianta pro prvňáčky.

  • 2016