Hlavním cílem ředitelství Základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v Bystřici pod Hostýnem, bylo vytvořit moderní, čisté a lehce zapamatovatelné logo, které respektuje tradici a zároveň je hravé a poutavé pro žáky školy.

Obrazovou část loga tvoří charakteristický prvek
T. G. Masaryka, a to jeho brýle.

Námět byl přepracován do minimalistické podoby tak, aby byl hravý, ale ne okázalý. Logo je zjednodušeno do takové podoby, aby i samotní žáci dokázali symbol bez problému rozeznat i nakreslit. Textová část je tvořena jednoduchým sans-serifovým písmem Darwin, které působí silným a stabilním dojmem – 120 let od založení.

  • 2016